0000
0000

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

УКАЗАТЕЛНО ТАБЛО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В СУНАУ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ   ..
Вътрешни правила за административно обслужване в РЗИ - Русе   ..
Указател на РЗИ – Русе   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2016г.   ..