0000 0000 0000 0000
0000

Екобюлетин

Mониторинг на качеството на атмосферния въздух - 2022 г. - до м. юни   14.07.2022
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2021 г.   21.06.2022
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2021 г   17.03.2022
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2020 ГОДИНА   31.01.2022
АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.   05.08.2021
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2020 г.   09.12.2020
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2020 г.   09.12.2020
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2020 г   08.10.2020
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2019 ГОДИНА   17.06.2020
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2019 г   02.01.2020
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМП ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РУСЕ И РУСЕНСКА ОБЛАСТ   25.11.2019
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2019 година   25.11.2019
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - НОЕМВРИ 2019 г.   21.11.2019
ДОКЛАД ВЪЗДУХ 2018   20.06.2019
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2018 г.   17.01.2019
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2018 година   05.12.2018
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2018 г.   15.11.2018
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2017 ГОДИНА   14.06.2018
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година   23.05.2018
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2017 г.   08.01.2018
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - ОКТОМВРИ 2017 г.   26.10.2017
ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2016 ГОДИНА   17.05.2017
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2016   06.12.2016
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ   02.12.2016
Наблюдение на качеството на атмосферния въздух, съгласно годишна програма за мониторинг   17.10.2016
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2015 ГОДИНА   03.06.2016
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2015 г.   30.05.2016
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2014 г.   30.05.2016
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ 2015 г.   30.05.2016
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2015 г.   27.10.2015
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2014 г.   27.10.2015
Доклад за качеството на въздуха на гр. Русе 2014   04.06.2015
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА гр. РУСЕ - НОЕМВРИ 2014 г.   21.11.2014
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ 2013г.   23.05.2014
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - 2013 ГОДИНА   31.10.2013
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД РУСЕ 1997-1999г. и 2008-2012г.   28.03.2013
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА   08.03.2013
ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА   08.03.2013
ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА   08.03.2013
Доклад за качеството на въздуха на гр. Русе 2011г.   20.11.2012