ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА БИВША ВОЕННА БОЛНИЦА С ПОЛИКЛИНИКА В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РИОКОЗ И РЦЗ - РУСЕ


Информация за плащане
Допълнителна информация