1. 12.1.2016 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ - 2016 г.


Решение № 120 от 12.1.2016 - / reshenie.pdf / публикуван на: 12-01-2016 г. 12:41:43. _размер _ 329.78 KB
Информация за сключен договор - / info_dog.pdf / публикуван на: 11-02-2016 г. 13:37:37. _размер _ 233.82 KB
Договор - / dog.pdf / публикуван на: 11-02-2016 г. 13:37:24. _размер _ 1,164.72 KB
Приложение №1 към договор - / pril1.pdf / публикуван на: 11-02-2016 г. 14:26:10. _размер _ 186.58 KB