3. 17.11.2014 г. ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ


Публична покана 9036098
Документация
Протокол от публично заседание на комисия
Решение № 3
Решение № 4
Решение № 5
Договор
Договор
Договор
Информация за плащане