5. 02.12.2014 г. ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ


Публична покана
Документация
Протокол от публично заседание на комисия
Решение № 6
Писмо - поканa 1
Писмо - покана 2
Договор
Договор
Информация за плащане