1. 22.1.2015 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ - 2015 г.


Решение № 308 от 22.1.2015 - / reshenie.pdf / публикуван на: 22-01-2015 г. 14:55:36. _размер _ 1,799.63 KB
Информация за сключен договор - / info_dog.pdf / публикуван на: 25-02-2015 г. 14:57:00. _размер _ 233.98 KB
Договор - / dog.pdf / публикуван на: 19-02-2015 г. 13:08:35. _размер _ 1,649.51 KB
Информация за плащане - / info_pl.pdf / публикуван на: 07-03-2016 г. 09:09:55. _размер _ 422.59 KB