0000 0000 0000 0000
0000

АНТИКОРУПЦИЯ

Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2024 година  
ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 г. на АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - РУСЕ  
ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 г. на АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - РУСЕ  
Отчет за 2022 г. на Антикорупционния план  
Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2023 година  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В РЗИ – РУСЕ  
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в РЗИ - РУСЕ  
Антикорупционни правила и процедури в РЗИ – Русе  
Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в РЗИ - Русе  
Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2022 година  
Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2021 година  
Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2020 година  
Антикорупционен план на РЗИ - Русе за 2019 година