0000 0000 0000 0000
0000

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТАПриложение 2 Образец подаване на предложения за МФД -> изтегли бланка)
Приложение 2 Предложения от бази за обучение за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата - УМБАЛ "КАНЕВ" АД