0000 0000 0000 0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИМУНИЗАЦИИ  
ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2024  
ПИСМО С УКАЗАНИЯ ОТЧЕТ 1-во тримесечие на извършените имун. и реимун. на подл. през 2024 г. и месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подл. на задължителни имунизации и реимун. през месец АПРИЛ 2024 г.  
Приложение 7 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТЧЕТ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации на лица, които са с изостанали имунизации, подлежали през минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период  
НОВО Приложение 7_2024 г. СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика  
Поименен списък на деца от 13 месеца до 18 години с нередовен имунизационен статус за възрастта си по отношение на ваксината срещу морбили, рубеола и епидемичен паротит към 31.12.2023 г.  
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТЧЕТ на лица, които са с изостанали имунизации, подлежали през минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период  
Справка за необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации по други немедицински причини през периода: годишен 2023 г.  
НОВА ЗАЯВКА за получаване на ваксини срещу COVID-19 /XLS/ 27-09-2023  
НОВО Приложение 7а_2024 г. ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози през 2024 г.  
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Comirnaty Omicron XBB.1.5 3 микрограма в доза (6 мес. - 4 години) – след разреждане; кафяво-червеникаво капаче  
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 микрограма в доза (от 12 години нагоре) – без разреждане; сиво капаче  
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма в доза (5 - 11 години) – след разреждане; оранжево капаче  
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 микрограма в доза (5 - 11 години) – без разреждане; синьо капаче  
Писмо до РЗОК/ОПЛ относно промяна в периода за получаване на необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец СЕПТЕМВРИ 2023 г.  
ИНФОГРАФИКИ ЗА ВАЖНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ВАКСИНИ  
Обучителен материал за употреба на лекарствения продукт COMIRNATY иРНК ваксина срещу COVID-19  
Организация и график за дейността на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца през 2023 г  
АДАПТИРАНА БИВАЛЕНТНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19  
Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19  
Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ и реда за процедиране за изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на МС  
Дългосрочни последици за здравето след COVID-19  
COVID-19 и ваксинацията при хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания  
COVID-19 и ваксинацията при страдащите от нервни заболявания  
Хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция  
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19  
Процедура за промени на данни и записи в НЗИС  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОРЕКЦИИ в НЗИС модул е-Имунизация  
Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);  
Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);  
Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Нова организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации  
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР