0000 0000 0000 0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД М. АПРИЛ 2016г.


10.06.2020 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на индикативна ценова оферта за доставка на таблетни компютри и софтуер
1. 17.03.2020 г. „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА” за нуждите на ГПП "ДУНАВ МОСТ" - РУСЕ.
27.01.2020 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на оферти за aбонаментно почистване на Регионална здравна инспекция - Русе.
22.11.2019 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на оферти за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане.
05.11.2019 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/Покана за представяне на оферти за закупуване на компютърна техника
04.12.2018 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/Покана за представяне на оферти за закупуване на компютърна и офис техника
1. 23.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ - РУСЕ.