0000 0000 0000 0000
0000

Състави ТЕЛК; ЛКК 2022г.

30.08.2022ЛКК към КОЦ гр. Русе - промяна 12.08.2022
30.08.2022ДКЦ 2 - ЛКК Заповед за промяна на обща и АГ-12.08.2022
09.08.2022Промяна в ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
08.07.2022Състави ЛКК-УМБАЛ Канев АД - гр.Русе - промяна в ЛКК - Кардиология Заповед № 293 от 29.07.2022
27.01.2022ЛКК към АИСГМП- П "А+Ю" ООД гр. Русе
27.01.2022ЛКК към ДКЦ 1 гр. Русе
27.01.2022ЛКК към ДКЦ 2 гр. Русе
27.01.2022ЛКК към КОЦ гр. Русе
27.01.2022ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД
27.01.2022ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД
27.01.2022ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
27.01.2022ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД - гр.Русе
27.01.2022ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
27.01.2022ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
27.01.2022ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
27.01.2022ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД - гр.Русе
27.01.2022ЛКК към ТДКЦ ЕООД - Русе
27.01.2022ЛКК към "Медицински център - Русе" ЕООД
27.01.2022ЛКК към ДПБ гр. Бяла
27.01.2022Състави ТЕЛК-УМБАЛ Канев АД - гр.Русе
27.01.2022ЛКК към АГПСИМПОТ Ортомедикс ООД
27.01.2022ЛКК към ЦПЗ гр. Русе
27.01.2022ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
27.01.2022ЛКК към Медицински институт на МВР
27.01.2022 ЛКК към "Медицински център Доктор Кунев" ЕООД - гр. Русе
27.01.2022ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр. Бяла
27.01.2022Състави ЛКК-УМБАЛ Канев АД - гр.Русе
27.01.2022ЛКК към УМБАЛ Медика гр. Русе