0000
0000

Състави ТЕЛК; ЛКК 2021г.

14.09.2021ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД промяна в състава на ЛКК по пневмология и фтизиатрия
31.05.2021 ЛКК към ДКЦ 2 гр. Русе
18.03.2021ЛКК към АГПСИМПОТ Ортомедикс ООД
04.02.2021 ЛКК към АИСГМП- П "А+Ю" ООД гр. Русе
04.02.2021ЛКК към ДКЦ 1 гр. Русе
04.02.2021ЛКК към КОЦ гр. Русе
04.02.2021ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД
04.02.2021ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр. Бяла
04.02.2021ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
04.02.2021ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД - гр.Русе
04.02.2021ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
04.02.2021ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
04.02.2021ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
04.02.2021ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД - гр.Русе
04.02.2021ЛКК към ТДКЦ ЕООД - Русе
04.02.2021 ЛКК към МЦ гр. Русе
04.02.2021ЛКК към ДПБ гр. Бяла
04.02.2021ЛКК към УМБАЛ Канев гр. Русе
04.02.2021 ЛКК към УМБАЛ Медика гр. Русе
04.02.2021ЛКК към ЦПЗ гр. Русе
04.02.2021 "Медицински център Доктор Кунев" ЕООД - гр. Русе
04.02.2021ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
04.02.2021ЛКК към Медицински институт на МВР
04.02.2021ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- гр. Русе
13.12.2019Състави ТЕЛК-УМБАЛ Канев АД - гр.Русе 2020г