0000 0000 0000 0000
0000

Блокирани лекарствени продукти /рецептурни бланки

Блокирани лекарства/рецептурни бланки Резултати проверки
2022-08-29 невалидни рецептурни бланки
2022-06-06 Невалидни Рец.бл.(жълти)Серия А от № 10123121-10123150; 11069901 - 11069960 вкл.
2022-05-23 Невалидни рецептурни бланки (зелени) Серия А от № 191270471 до № 191270500 вкл.
2022-04-20 Невалидни Рецептурни бланки (зелени) Серия А от № 191246921 до № 191246950 вкл
2022-01-12 Невалидни Рецептурни бланки (зелени) Серия А от № 180254747 до № 180254760 вкл.
2020-10-06 Невалидни Рецептурни бланки (зелени) Серия А от № 150449611 до № 150449670 вкл.
2020-09-04 Невалидни Рецептурни бланки (жълти) Серия А от № 10063963 до № 10063990 вкл.
2020-08-25 Невалидни Рецептурни бланки (жълти) Серия А от №11044492 до №11044520
2020-03-06 На вниманието на магистър-фармацевтите - Fentanyl solution for injection 50 mcg/ml на
2019-11-11 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2019-08-30 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2019-07-01 Рецептурни бланки (зелени и жълти) невалидни
2019-06-13 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2019-02-12 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2018-11-01 На вниманието на магистър-фармацевтите
2018-09-13 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2018-08-14 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2018-07-12 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2018-06-19 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2018-03-20 Рецептурни бланки (зелени) невалидни
2018-01-29 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-11-24 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-11-03 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-10-12 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-10-10 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-09-25 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2017-08-23 Рецептурни бланки (зелени) невалидни
2017-06-08 изтегляне на лекарствeния продукт Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for i
2017-02-20 На вниманието на всички аптеки и дрогерии в Област Русе - Имунофан спрей!!!
2016-07-08 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2016-03-18 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2016-03-07 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2016-01-08 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2015-09-16 На вниманието на магистър-фармацевтите, ръководителя на склад за търговия на едро „Ал
2015-06-18 Сигнал от Министерство на здравеопазването за изгубени специални формуляри за поръчка
2015-06-10 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2015-06-10 На вниманието на магистър-фармацевтите и практикуващите лекари
2013-08-06 Заповед за блокиране и изтегляне от пазара на Trimductal 20mg
2011-12-29 Заповед за блокиране на Ecalta 100 mg
2011-12-21 Изтегляне от пазара на Bleomycin Teva 15000 IU
2011-04-15 Заповед за блокиране на NovoSeven 2.4 mg powder and solvent
2011-04-13 Заповед за блокиране на Nutrineal solution for peritoneal dialisis Резултат от проверка
2011-03-21 Заповед за блокиране на Vancocin CP 1 g Резултат от проверка
2011-02-17 Заповед за блокиране на Flexid (Levofloxacin) solution for infusion - 5 mg/100 ml