0000 0000 0000 0000
0000

МОРБИЛИ

МОРБИЛИ И РУБЕОЛА 05-12-2022  
ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола  
М О Р Б И Л И