0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ 1

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Юлика Йорданова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Маринела Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Галена Цонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Ренай Неджми  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Росица Първанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Георги Матеев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Евин Кадирова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Йоана Тонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Сюзгян Исмаилова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Петранка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Даринка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Анелия Борисова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Мартин Христов  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /ЗПКОНПИ/ В СРОК