0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ чл.35, ал.1 т. 1

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Цветелина Асенова-Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Мирела Димитрова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на д-р Павлина Симеонова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Десислава Йорданова  
Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1 в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Цветелина Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Павлина Симеонова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Маринела Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Юлика Йорданова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Ренай Неджми  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Евин Кадирова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Росица Първанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Йоана Тонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Сюзгян Исмаилова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Мартин Христов