0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ чл.35, ал.1 т. 1

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1 в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Цветелина Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Павлина Симеонова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Юлика Йорданова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Маринела Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Галена Цонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Ренай Неджми  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Росица Първанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Георги Матеев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Евин Кадирова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Йоана Тонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Сюзгян Исмаилова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Петранка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Даринка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Анелия Борисова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.1 на Мартин Христов