0000 0000 0000 0000
0000

Фактор на жизнената среда 3 - ШУМ

ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ ЗА 2023 ГОДИНА   22.01.2024
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2022 г.   29.03.2023
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2022 г.   15.12.2022
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2021 г.   21.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2021 г.   28.03.2022
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2020 г.   28.03.2021
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2020 г.   09.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2019 г.   28.03.2020
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - НОЕМВРИ 2019 г.   21.11.2019
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2018 г.   28.03.2019
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2018 г.   15.11.2018
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2017 г.   28.03.2018
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - ОКТОМВРИ 2017 г.   26.10.2017
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2016 г.   28.03.2017
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ   02.12.2016
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ 2015 г.   30.05.2016
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТРАНСПОРТЕН ШУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ ЗА 2015 г.   28.03.2016
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА гр. РУСЕ - НОЕМВРИ 2014 г.   21.11.2014
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ - 2013 ГОДИНА   31.10.2013
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА   08.03.2013