0000 0000 0000 0000
0000

Приемно време на служители на ръководни длъжности в РЗИ – Русе за консултации на граждани

ДИРЕКТОР на РЗИ – Русе
длъжностприемни дниприемни часове
ДИРЕКТОР на РЗИ понеделник от 11.00ч. до 12.00ч.
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР на РЗИ вторник и четвъртък от 15.00ч. до 16.00ч.
Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване
длъжностприемни дниприемни часове
Директор на дирекция вторник и четвъртък от 10.00ч. до 11.00ч.
Дирекция „Обществено здраве”
длъжностприемни дниприемни часове
Директор на дирекция вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.
Началник на отдел ДЗК вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.
Началник на отдел ЗТЕ вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.
Началник на отдел РК всеки ден от 9.30ч до 10.30ч.
Началник на отдел ЛИ сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
Началник на отдел ПБПЗ вторник и четвъртък от 10.00ч. до 11.00ч.
Дирекция „Медицински дейности”
длъжностприемни дниприемни часове
Директор на дирекция вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.
Дирекция „Надзор на заразните болести”
длъжностприемни дниприемни часове
Директор на дирекция вторник и четвъртък от 14.00ч. до 15.00ч.
Началник на отдел ПЕКпонеделник и сряда от 8.30ч. до 10.00ч.
Началник на отдел МИсряда от 10.00ч. до 11.00ч.