0000 0000 0000 0000
0000

Състави ТЕЛК; ЛКК 2019г.

ЛКК към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД
ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД
ЛКК към ТДКЦ ЕООД - Русе
ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр.Бяла
ЛКК към АГПСИМПОТ “ОРТОМЕДИКС“ ООД гр. Русе
ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД
ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД гр.Русе
ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД гр.Русе
ЛКК към ДПБ - гр.Бяла
ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД - Русе
ЛКК към АИСАГМП – ГП– “А+Ю “ ООД гр.Русе
ЛКК към ДКЦ -1 Русе ЕООД
ЛКК към ДКЦ-2 Русе ЕООД
ЛКК към Център за психично здраве ЕООД гр. Русе
"Медицински център Доктор Кунев" ЕООД - гр. Русе
ЛКК към УМБАЛ “МЕДИКА РУСЕ” ООД гр.Русе
ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
РАЙОНИРАНЕ НА ОПЛ В ОБЛАСТ РУСЕ
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/
ЛКК (специализирана) към УМБАЛ "Канев" АД
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/ 15.07.2019
ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр.Бяла /промяна в обстоятелствата/
ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД гр.Русе /промяна в обстоятелствата/
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД /промяна в обстоятелствата/ 01.11.2019
ЛКК към ДКЦ -1 Русе ЕООД /11.09.2020/
ЛКК Закриване на Очна
ДКЦ-2 ЛКК Промянa
Заповед за промяна в ЛКК №314 от 15.07.2021
Заповед за разкриване _ УМБАЛ Канев АД
ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД промяна в състава на ЛКК по пневмология и фтизиатрия