0000 0000 0000 0000
0000

Отдел “Медицински изследвания”

<< структура РЗИ


началник отдел: д-р Елена Кръстева
телефон: +359 82 825628
e-mail: mi@rzi-ruse.com

Функции

Отдел “Медицински изследвания” извършва специализирана микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика по профилактични, епидемиологични и клинични показания, съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ, както следва:

1.Извършва лабораторна диагностика на паразитозите по профилактични, епидемиологични и клинични показания;

2.Организира и провежда микробиологична и вирусологична диагностика за нуждите на надзора на заразните болести и по искане на физически и юридически лица;

3.Извършва микробиологични изследвания и анализи за определяне на ефективността на провежданите дезинфекции и стерилизации в контролираните обекти;

4.Анализира и дава заключения на резултатите от микробиологична, паразитологична и вирусологична диагностика за целите на държавния здравен контрол;

5.Води лабораторна документация за добра лабораторна практика съгласно медицинските стандарти.

Отдел “Медицински изследвания” извършва специализирана микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика по профилактични, епидемиологични и клинични показания, съгласно действащите нормативни документи и разпореждания на МЗ, както следва:

Микробиологична диагностика:

1.Дизентерия, салмонела и патогенни коли на фекални и други материали.

2.Патогенни микроорганизми и гъбички на различни биологични материали: урина, гърлени, носни, ушни, очни, влагалищнш секрети, храчки, кръв, еякулат, рани и др.

3.Залагане на антибиограма на изолираните патогенни бактерии.

Вирусологична диагностика:

1.Въздушно-капкови инфекции- грип и ОРЗ,епидемичен, паротит, рубеола, инфекциозна мононуклеоза

2.Чревни инфекции-Вирусен хепатит А

3.Полово предавани инфекции-СПИН,сифилис, хепатит В, хламидия трахоматис

4.Кръвно преносими инфекции -СПИН,хепатит В, хепатит С

5.Рикетсии и хламидии-Ку треска, хламидия трахоматис

6.Кърлежово-преносими инфекции-Лаймска борелиоза

Паразитологична диагностика:

1.Морфологична – в която се осъществява микроскопска и макроскопска диагностика /ентеробиоза, аскаридоза, трихоцефалоза, хименолепидоза, тениидози, ламблиоза, бластоцистоза, амебиаза и др./; урогенитални /трихомоназа/; кръвни и тъканни /малария, токсоплазмоза, лайшманиоза, пневмоцистоза, филариидози и др./ протозои и хелминти, чрез качествени и количествени нативни, обогатителни и културелни методи. Извършва се и санитарно – паразитологична диагностика на проби от външна среда, като се дава оценка на замърсеността им с паразитни зародишни елементи /яйца, ларви и цисти/.

2.Серологична – осъществява имунодиагностика на ехинококоза, токсоплазмоза, трихинелоза и др. паразитози с помощта на методите РПХА, ЕЛИЗА и др.

<< структура РЗИ